سامانه انتخاب واحد و اعلام نمرات
ثبت نام در کارگاه آموزشی
    نظرسنجی
به نظر شما کدام مورد در اولویت است؟
    آمار بازدیدکنندگان
بازديدكنندگان آنلاين: 5
تعداد بازديد ماه: 6,736
تعداد کل یازدیدها: 691,276
   
گالری تصاویراندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویراندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان از نیروگاه 1000 مگاواتی علی آبد کتول 16 آبان

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویراندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

قهرمانی احمد علاجی دانشجوی برق ضنعتی دانشگاه کمیل در رشته کشتی

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

قهرمانی احمد علاجی دانشجوی برق ضنعتی دانشگاه کمیل در رشته کشتی

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-96 در دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

قهرمانی احمد علاجی دانشجوی برق ضنعتی دانشگاه کمیل در رشته کشتی

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

قهرمانی احمد علاجی دانشجوی برق ضنعتی دانشگاه کمیل در رشته کشتی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

قهرمانی احمد علاجی دانشجوی برق ضنعتی دانشگاه کمیل

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت دانشگاه کمیل کردکوی 25 مهر ماه

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویراندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت دانشگاه کمیل کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت دانشگاه کمیل کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت دانشگاه کمیل کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت دانشگاه کمیل کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

یادواره شهدای دانشجوی مراکز آموزش عالی کردکوی و بندرترکمن با مشارکت توانمند دانشگاه کمیل کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

برگزاری همایش شرکت ican در دانشگاه کمیل 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

همایش دولت الکترونیک 11 اسفند95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

همایش دولت الکترونیک 11 اسفند95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

برگزاری مسا بقات تیر اندازی با تفنگ بادی به مناسبت ایام ا... دهه فجر (94/11/17 )

اندازه واقعی تصویر

همایش دولت الکترونیک 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

همایش دولت الکترونیک 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

همایش دولت الکترونیک 11 اسفند 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

ثبت نام دانشجویان ورودی بهمن94

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

ثبت نام دانشجویان ورودی بهمن 94

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

ثبت نام دانشجویان ترم بهمن 1394

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

نشست صمیمی دانشجویان با ریاست دانشگاه

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم تجلیل از اساتید به مناسبت هفته معلم در هتل پارتیان کردکوی

اندازه واقعی تصویر

مسابقه آشپزی روز دانشجو

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

مسابقه آشپزی 16 آذر

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر

مسابقه آشپزی روز دانشجو

اندازه واقعی تصویر

بازدید دانشجویان دانشگاه کمیل کردکوی از مرکزفنی وحرفه ای شهرستان کردکوی سه شنبه 25 آذر 95

اندازه واقعی تصویر

مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اندازه واقعی تصویر